Organizacja

 

     Celem w naszym przedszkolu jest, aby dzieci mogły z łatwością uczyć się języka angielskiego poprzez zabawę, naszym hasłem przewodnim jest bawiąc-uczyć. Codziennie organizujemy zabawy ruchowe podczas, których komendy i polecenia wydawane są w języku angielskim. Uczymy się piosenek, wierszyków oraz rymowanek w języku angielskim cojest doskonałą i szybką formą przyswajania obcego słownictwa. Dzieci nasze staja się małymi aktorami i odgrywają scenki np. w sklepie w pociągu na lotnisku w restauracji posługując się językiem angielskim. Przedszkole Częstochowa

Staramy się również podążać za indywidualnym tempem rozwoju każdego dziecka, rozbudzać w nim ciekawość świata, uczyć aktywności i samodzielności, oraz przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole.

 

Karta zgłoszeniowa dziecka word plik